pinterest

15:45, 11/11/2019

Các nhà sáng lập của website Pinterest - một mạng lưới chia sẻ hình ảnh - đã phải chứng kiến khối tài sản của mình bị sụt giảm chỉ trong một tuần sau khi thu nhập quý 3 được công bố.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia