PPP

07:44, 22/04/2021

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng đề nghị làm rõ một số vấn đề trong quá trình đàm phán hợp đồng 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia