PV Power

10:50, 07/03/2023

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã chứng khoán: NT2) vừa công bố văn bản đính chính lại một vài chỉ tiêu tài chính đã công bố trong BCTC quý 4/2022. Sau đính chính, lợi nhuận sau thuế của NT2 tăng vọt, từ mức 5,7 tỷ đồng lên 159,8 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gấp gần 28 lần.

PV Power tăng vốn cho PV Power REC
18:10, 02/10/2022
Châu Sa
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia