PV Power (POW) bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin góp vốn tại LNG Quảng Ninh

HoSE nhắc nhở việc chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã POW).
PV Power (POW) bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin góp vốn tại LNG Quảng Ninh

ngày 5/9, HoSE nhận được công văn công bố thông tin số 1454/TB-ĐLDK của PV Power công bố Nghị quyết HĐQT ngày 23/8/2022 về việc tham gia góp vốn với tỷ lệ 30% vốn điều lệ để thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 tiếng kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết”.

HoSE nhấn mạnh nhắc nhở và đề nghị PV Power nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Có thể bạn quan tâm