quản lý thị trường

15:05, 18/08/2022

Cục Quản lý thị trường Phú Yên mới phát hiện, thu giữ 79 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ, đang trên đường vận chuyển tiêu thụ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia