Quy hoạch điện gió

20:14, 16/08/2022

Tại tờ trình 4778/TTr-BCT ngày 11/8/2022, Bộ Công Thương xin không thêm 14.120 MW điện than vào quy hoạch đồng thời xin ý kiến 6 vấn đề.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia