quy hoạch đô thị

17:47, 01/12/2022

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội có sự điều chỉnh. Theo đó, Hà Nội sẽ lấy sông Hồng làm trục trung tâm để phát triển đô thị hài hòa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia