Samsung Electronics

15:50, 07/02/2022

Samsung tiết lộ, các thiết bị Galaxy trong tương lai của họ sẽ được chế tạo bằng vật liệu mới kết hợp lưới đánh cá đã qua tái chế, như một phần của sáng kiến ​​phát triển bền vững.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia