Singapore

10:55, 14/06/2022

Tesla đã sa thải giám đốc phụ trách khu vực Singapore sau khi nhà sáng lập, CEO Elon Musk cảnh báo về việc cắt giảm nhân sự trên toàn cầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia