tăng trưởng kinh tế

07:35, 17/06/2021

Ngày 16/6, Hiệp hội Quan hệ Công chúng và Truyền thông Thế giới vừa công bố ra mắt hai đơn vị thành viên PRCA Việt Nam và PRCA Thái Lan như một phần trong kế hoạch mở rộng của Hiệp hội tại khu vực Đông Nam Á.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia