Tập đoàn Hưng Thịnh

16:06, 08/09/2021

Dự án Mở rộng về phía Đông Khu du lịch Hải Giang Merry Land là dự án có sử dụng đất với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.800 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 71,75 ha, địa điểm thực hiện tại xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia