Chiến lược phát triển mới của Hưng Thịnh Incons

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Mã chứng khoán HTN) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, thông qua tất cả nội dung được đề xuất. Trong đó, thúc đẩy triển khai các dự án; định hướng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền cùng loạt mục tiêu kinh doanh.
Hưng Thịnh Incons
Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Hưng Thịnh Incons đã thông qua nhiều nội dung quan trọng

Nhằm chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án và sẵn sàng chuẩn bị kỹ lưỡng tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà vừa túi tiền phục vụ nhu cầu ở thực, Hưng Thịnh Incons dự kiến chào bán hơn 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ phát hành là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm), thời gian thực hiện trong năm 2023 hoặc 2024. Nếu phát hành thành công, Hưng Thịnh Incons sẽ thu hơn 891 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sau phát hành ước đạt 1.782 tỷ đồng.

Đại hội cũng đồng thuận phương án không chi trả cổ tức năm 2022, giữ toàn bộ lợi nhuận còn lại để bổ sung vốn lưu động, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của công ty.

Theo kế hoạch, Hưng Thịnh Incons sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai một loạt dự án như Vung Tau Pearl (Bà Rịa – Vũng Tàu), New Galaxy (Bình Dương), Grand Center Quy Nhon, Richmond Quy Nhon (Bình Định), Bien Hoa Universe Complex (Đồng Nai), New Galaxy Nha Trang (Khánh Hòa)..., ổn định lại hoạt động kinh doanh sau giai đoạn trầm lắng của 6 tháng đầu năm 2023.

Trên phương diện quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình ban kiểm soát sang mô hình Ủy ban kiểm toán, trực thuộc Hội đồng quản trị. Mô hình mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả giám sát, hướng đến việc quản trị công ty minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho cổ đông trong bối cảnh quy mô công ty ngày càng mở rộng, kinh doanh đa lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với mô hình mới.

Hưng Thịnh Incons
Tiến độ các dự án của HTN tại nhiều tỉnh thành đang được đẩy nhanh

Ban lãnh đạo Hưng Thịnh Incons cũng đưa ra tầm nhìn mới để tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng vai trò chủ động. Theo đó, HTN đang nghiên cứu khả thi mở rộng lĩnh vực hoạt động, nghiên cứu đầu tư và phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hưng Thịnh Incons nhấn mạnh: “Sứ mệnh của Hưng Thịnh Incons là xây ngôi nhà cho số đông người Việt. Với đất nước 100 triệu dân, nhu cầu về nhà ở còn quá nhiều. Với năng lực cốt lõi thấu hiểu thị trường, thế mạnh thi công, làm chủ chuỗi giá trị làm ra một ngôi nhà, chúng tôi sẽ xem xét nghiên cứu tham gia lĩnh vực phát triển nhà ở vừa túi tiền, để tạo ra giá trị cho cộng đồng, giúp số đông hiện thực hóa ước mơ an cư và nâng cao chất lượng sống của người Việt”.

Hưng Thịnh Incons
Hưng Thịnh Incons sẽ thực hiện chiến lược mới là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền

Về mục tiêu trước mắt, HTN sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các dự án, cũng như ưu tiên giải quyết các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của công ty. Đối với chiến lược phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, HTN sẽ nghiên cứu thận trọng và kỹ lưỡng trên cơ sở tính toán năng lực, đáp ứng nhu cầu của số đông và mang lại giá trị lợi nhuận, lợi ích hài hòa.

Năm 2022, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 5.465 tỷ đồng và 64 tỷ đồng. Trải qua năm 2022 đầy thách thức và đánh giá khó khăn chung sẽ kéo dài tới 2023, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần là 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 50 tỷ đồng.

Sau nửa ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hưng Thịnh Incons đã thông qua tất cả nội dung với tỷ lệ nhất trí tán thành cao, với 152 cổ đông sở hữu và được ủy quyền gần 71, tương đương 79,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã tham dự và biểu quyết. Đây sẽ là nền tảng để Hưng Thịnh Incons vững vàng hơn trên hành trình “Xây ngôi nhà Việt” của mình.

Có thể bạn quan tâm