Hưng Thịnh Incons lại lùi lịch trả cổ tức năm 2021 lần thứ 3

Hưng Thịnh Incons (Mã chứng khoán: HTN) mới thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021.
Hưng Thịnh Incons lại lùi lịch trả cổ tức năm 2021 lần thứ 3

Lý do được Hưng Thịnh Incons đưa ra là để rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời gian thực hiện thanh toán cổ tức được rời sang tận ngày 01/07/2024 thay vì ngày 28/02/2023 như đã thông báo trước đó.

Tuy nhiên các nội dung khác liên quan đến việc thanh toán cổ tức năm 2021 vẫn được giữ nguyên và không thay đổi theo Nghị quyết số 09, bao gồm cả ngày đăng ký cuối cùng và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

Đây không phải lần đầu tiên Hưng Thịnh Incins thônh báo lùi thời gian chi trả cổ tức. Trước đó, Hưng Thịnh incos đã công bố trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 25/11/2022. Sau đó, công ty này thông báo lùi lịch thanh toán sang ngày 05/12/2022, đây là lần lùi thứ nhất. Tiếp sau đó, công ty này lại phải tiếp tục lùi lần 2 sang ngày 28/02/2023 và trong thông báo này, đây là lùi lịch lần thứ 3.

Hưng Thịnh Incons là một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh, một trong những doanh nghiệp bất động sản đang chịu tác động lớn. Kết quả kinh doanh của Hưng Thịnh Incons thời gian khá ảm đạm là một minh chứng cụ thể. 

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2022 của Hưng Thịnh Incons giảm hơn một nửa từ cùng kỳ năm ngoái về mức chỉ còn 1.215 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp vỏn vẹn 37 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm trong khi chi phí lãi vay tăng mạnh khiến Hưng Thịnh Incons báo lỗ sau thuế 44,6 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 98 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối tháng 12/2022, nợ phải trả của Hưng Thịnh Incons là 7.562 tỷ đồng, gấp 5 lần vốn chủ sở hữu, trong đó vay nợ tài chính 2.537 tỷ đồng tăng 575 tỷ đồng. Hàng tồn kho của công ty này cũng tăng mạnh từ 1.083 tỷ đồng lên 1.673 tỷ đồng, tiền mặt giảm từ 428 tỷ đồng chỉ còn 83 tỷ đồng.

Là đơn vị tổng thầu của hơn 20 dự án đang triển khai trên địa bàn cả nước, công ty ghi nhận tăng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho trong kỳ với mức tăng lần lượt là 17% và 54%, theo đó tài sản ngắn hạn cũng tăng 19% lên 8.456 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 9.053 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, chủ yếu đến từ tăng khoản mục tài sản ngắn hạn.

Năm 2022, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.465 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, giảm 63%. Tập đoàn này chỉ hoàn thành 73% và 33% kế hoạch kinh doanh đề ra.

Có thể bạn quan tâm