Target corp

15:43, 11/06/2021

Netflix Inc sẽ cho ra mắt một cửa hàng trực tuyến để bán trang phục, hàng hóa phong cách sống và đồ sưu tầm dựa trên các bộ phim ăn khách của mình như "Stranger Things", "Lupin"…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia