thế giới di động

08:11, 16/08/2021

Mục đích của hành động này được MWG cho biết là để công ty ưu tiên đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia