thuế giá trị gia tăng (GTGT)

17:30, 05/09/2022

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) dự kiến sẽ hoàn tất các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, tháo gỡ các biện pháp cưỡng chế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh trong tháng 9.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia