Đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, người dân

Tổng cục Thuế chỉ đạo cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay, không chậm trễ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, người dân…
thuế giá trị gia tăng

Mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2099/TCT-KK về việc chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Khẩn trương thực hiện ngay, không chậm trễ

Nhằm đảm bảo việc hoàn thuế giá trị gia tăng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, tại Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, đánh giá đôn đốc Tổng cục Thuế thực hiện ngay, không chậm trễ, hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp”.

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/5/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5427/BTC-VP yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các hồ sơ hoàn thuế nếu đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện việc sử dụng hóa đơn giả, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện các bất cập về chính sách pháp luật trong thực tiễn xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, khẩn trương tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ Tài chính chỉ đạo, đối với những trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế thì giải thích kịp thời, thông báo cho người nộp thuế biết một cách công khai, minh bạch.

Cùng đó, Bộ Tài chính yêu cầu, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuế đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cùng ngày, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay, không chậm trễ một số công việc.

Thứ nhất, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng pháp luật quy định, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận từ người nộp thuế và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Thứ hai, đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đã kiểm tra, xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thì khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải thông báo cho người nộp thuế.

Thứ ba, trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra thì phải có thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế được biết và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

thuế giá trị gia tăng

Thứ tư, đối với các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đang có vướng mắc, phản ánh của các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức đối thoại ngay với Hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29/5/2023 đến ngày 2/6/2023 để làm rõ vướng mắc, tổng hợp báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế.

Thứ năm, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng thành phần, thủ tục hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa được chấp nhận do chưa đủ thủ tục thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ.

Thứ sáu, khẩn trương rà soát hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các doanh nghiệp có dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn để hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định.

Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn đối với quyết định hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với số tiền thuế đã hoàn đang chờ kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan Thuế phải nêu rõ trong biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra về việc chưa đủ căn cứ kết luận số tiền thuế đủ điều kiện hoàn thuế. 

Đồng thời, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo bộ phận tuyên truyền hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời nắm bắt và thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm