thuế VAT

09:30, 05/05/2020

Nhằm kích cầu cho các ngành trong và ngay sau dịch Covid-19, Ban IV và các hiệp hội DN kiến nghị giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5%. Thương Gia đã có cuộc trao đổi với doanh nhân Trần Đỗ Liêm - Chủ tịch HĐQT HTX Rạch Gầm xung quanh vấn đề này.

Vẫn giữ nguyên mức thuế VAT 10%
06:05, 28/05/2018
Thanh Bút
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia