Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc

14:20, 30/08/2022

Trước đó, tại báo cáo 6 tháng đầu năm tự lập, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận hơn 2.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau soát xét bởi công ty kiểm toán, mức lợi nhuận này chỉ còn 200,2 tỷ đồng, giảm hơn 2.250 tỷ đồng tương ứng giảm 91,5%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia