TP. Hà Nội

06:28, 17/09/2020

Công ty CP Tập đoàn Môi trường Nhật Việt đã cùng đối tác là một trong những Tổng thầu lớn nhất Nhật Bản xây dựng đề án “Giải pháp tổng thể” để cải tạo toàn bộ sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch” sử dụng nguồn vốn Nhật.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia