trái phiếu ACB

13:25, 27/12/2021

Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) mới đây đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn một năm với lãi suất cố định 2,45%/năm và phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn hai năm, lãi suất 3,1%/năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia