trái phiếu chính phủ

11:34, 02/08/2022

Lãi suất huy động có xu hướng tăng qua các phiên đấu thầu tháng 7, có mức 2,58% và 2,83% với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 15 năm ở thời điểm cuối tháng; như vậy, lãi suất huy động tăng 0,05-0,10%/năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia