truyền thông

21:16, 07/03/2021

Raytheon Missiles & Defense, công ty kinh doanh và sản xuất của Raytheon Technologies, đã chuyển giao Radar mảng pha Phân tán linh hoạt thử nghiệm đầu tiên (tên gọi tắt là FlexDAR) cho Văn phòng Nghiên cứu Hải quân (ONR) Mỹ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia