UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hôm nay lúc 16:45

Công ty TNHH MTV Sadaco Mỹ Xuân chủ đầu tư dự án khu nhà ở Sadaco tại Phú Mỹ (Phú Mỹ Gold City) bị xử phạt 500 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản 6 tháng đối với dự án này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia