Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ rà soát, xử lý hàng loạt dự án du lịch chậm triển khai

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc họp nghe báo cáo rà soát các dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn tỉnh, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Lê Ngọc Khánh.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo như sau: Sau khi Sở kiểm tra, rà soát và thống kê đến cuối tháng 01/2023, trên địa bàn tỉnh có 133 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch (117 dự án đầu tư trong nước và 16 dự án đầu tư nước ngoài). Trong đó, 50 dự án đang hoạt động hoặc hoạt động 01 phần; 37 dự án đang xây dựng; 46 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Tính từ thời điểm năm 2014 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động 36 dự án chậm triển khai. Sau đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, xử lý và theo hướng: Có một số khu đất có nhà đầu tư mới thực hiện dự án; một số khu đất có nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý đang thực hiện các thủ tục tạo đất sạch và các thủ tục khác để tổ chức đấu giá; một khu đất thuộc quyền sử dụng của người dân, tiếp tục giữ quy hoạch để thu hút đầu tư; một số khu đất sau khi có chủ trương chấm dứt dự án, nhà đầu tư có kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án,…

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung rà soát lại các quy định pháp luật liên quan cũng như rà soát lại các dự án du lịch chậm triển khai để đề xuất phương án, giải pháp xử lý 

Cũng tính từ thời điểm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã tiến hành giãn tiến độ cho 37 dự án. Đáng chú ý, khi thực hiện thủ tục giãn tiến độ cho dự án, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án để chứng minh năng lực, thể hiện cam kết triển khai thực hiện.

Và sau khi được đồng ý giãn tiến độ, hiện có 6 dự án đi vào hoạt động; 2 dự án còn trong tiến độ điều chỉnh, đang triển khai thực hiện; 29 dự án đã hết thời gian giãn tiến độ/điều chỉnh tiến độ đầu tư.

Ngoài ra, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc thực hiện các dự án du lịch chậm triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, Sở đề nghị các sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý các dự án còn vướng mắc do có phần diện tích đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, theo dõi việc sử dụng đất của dự án để báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật về đất đai; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn…

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp, bổ sung, hoàn chỉnh lại báo cáo tham mưu UBND tỉnh.

Trong đó, tập trung rà soát lại các quy định pháp luật liên quan cũng như rà soát lại các dự án du lịch chậm triển khai để đề xuất phương án, giải pháp xử lý phù hợp theo quy định, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả…

Có thể bạn quan tâm