UBND tỉnh Hà Tĩnh

07:30, 12/05/2022

Có 6 dự án điện gió có công suất từ 250MW đến 100MW lần này được UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất lên Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch điện điện VIII.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia