Hà Tĩnh: Một người dân hơn 15 năm “cõng” đơn đi đòi đất. Bài 2: UBND huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Thọ “phớt lờ” chỉ đạo của Chính phủ

Mặc dù, Chính phủ đã đồng ý kiến nghị bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ gia đình ông Đài của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, UBND huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Thọ đã “phớt lờ” chỉ đạo, gây ra tình trạng khiếu kiện kéo dài.
Hà Tĩnh: Một người dân hơn 15 năm “cõng” đơn đi đòi đất. Bài 2: UBND huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Thọ “phớt lờ” chỉ đạo của Chính phủ

“Phớt lờ” chỉ đạo của Chính phủ

Như Thương Gia đã phản ánh trong bài viết: “Hà Tĩnh: Một người dân hơn 15 năm “cõng” đơn đi đòi đất”, năm 1992, ông Hồ Văn Đài (tỉnh Hà Tĩnh) có đơn xin khai hoang phần diện tích đất khoảng trên 1 ha tại thôn Tân Sơn, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để sản xuất và sinh sống. Sau đó, ông Đài đã cải tạo khu đất, canh tác và xây dựng nhà ở.

Đến năm 2009, lấy lý do quy hoạch khu dân cư, UBND xã Kỳ Thọ ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND thu hồi toàn bộ diện tích đất cho mượn khai hoang của ông Đài. Không đồng ý với quyết định trên, ông Đài đã làm đơn khiếu nại.

Trong các năm 2010 và 2011, UBND huyện Kỳ Anh và UBND tỉnh Hà Tĩnh lần lượt ban hành các Quyết định số 310/QĐ-UBND và Quyết định số 3358/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Đài. Tuy nhiên, cho rằng các quyết định giải quyết của 2 cấp chính quyền chưa thỏa đáng, nhiều nội dung chưa sáng tỏ, ông Đài tiếp tục gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 10/5/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 1426/BTNMT-TTr gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại của ông Đài.

Chính phủ đã đồng ý kiến nghị bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ gia đình ông Đài của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo thực hiện từ năm 2012 nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết
Chính phủ đã đồng ý kiến nghị bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ gia đình ông Đài của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo thực hiện từ năm 2012 nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc UBND xã Kỳ Thọ ban hành quyết định thu hồi đất của hộ ông Đài đang sử dụng để thực hiện quy hoạch giao đất dân cư là trái thẩm quyền theo quy định tại Điều 44 Luật Đất đai 2003. Mặc dù, UBND xã Kỳ Thọ đã hủy bỏ quyết định thu hồi đất đó nhưng vẫn tổ chức thu hồi 480m² đất của gia đình ông Đài là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, ông Đài đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định của pháp luật. Việc UBND xã Kỳ Thọ tổ chức thu hồi 480m² đất nêu trên mà chỉ bồi thường tài sản trên đất và hỗ trợ về đất mà không bồi thường về đất là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Đồng ý với nội dung giải quyết của UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với khiếu nại của ông Đài về điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, giao UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND huyện Kỳ Anh thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích 480m² đất trồng cây lâu năm của hộ ông Đài theo quy định pháp luật; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Đài.

Ngày 15/8/2012, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6232/VPCP - KNTN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường; giao Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND huyện Kỳ Anh thực hiện kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Đài, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2012.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

UBND tỉnh Hà Tĩnh “bất lực”?

Theo đó, tại Văn bản số 3916/UBND-TCD ngày 22/10/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Thọ tổ chức thực hiện; Thanh tra tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều lần tổ chức làm việc, hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Kỳ Anh triển khai thực hiện.

Thế nhưng, cho đến nay Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh vẫn không tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND xã Kỳ Thọ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 876/UBND-NC1 ngày 25/3/2013 làm cho công dân bức xúc, đeo bám khiếu kiện kéo dài lên cấp trên.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhiều lần ra văn bản yêu cầu giải quyết vụ việc nhưng UBND huyện Kỳ Anh vẫn "phớt lờ"
UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhiều lần ra văn bản yêu cầu giải quyết vụ việc nhưng UBND huyện Kỳ Anh vẫn "phớt lờ"

UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiêm túc phê bình và giao Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu tổ chức thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết khiếu nại của ông Đài, làm cho công dân bức xúc, đeo bám khiếu kiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị UBND huyện Kỳ Anh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Kỳ Thọ làm việc trực tiếp với gia đình ông Đài và các cơ quan liên quan kiểm tra lại hiện trạng sử dụng đất, xác định rõ mốc lộ giới theo Nghị định 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), đo vẽ chính xác diện tích thửa đất theo hiện trạng, xác định đúng loại đất và làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO819618 ngày 12/6/2013 đã cấp cho gia đình ông Hồ Văn Đài theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 876/UBND-NC1 ngày 25/3/2013.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, kết thúc trước ngày 15/11/2013 và giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo ông Đài, UBND tỉnh chỉ đạo rõ ràng như vậy nhưng cả UBND huyện Kỳ Anh và UBND xã Kỳ Thọ đều tỏ ra thờ ơ, bỏ mặc quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của gia đình ông.

Đặc biệt, mới đây, ngày 4/10/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có Văn bản số 6543/UBND-TCD2 giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường soát xét hồ sơ, tổ chức kiểm tra làm rõ nội dung đơn phản ánh của công dân liên quan đến việc UBND huyện Kỳ Anh không tổ chức thực hiện Quyết định 3358/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản đôn đốc, chỉ đạo khác của tỉnh, làm cho vụ việc kéo dài từ năm 2011 đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Đồng thời, tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, phê bình, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ được giao (nếu có); tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 29/10.

Như vậy, có thể thấy, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vào cuộc chỉ đạo, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra nhiều văn bản yêu cầu giải quyết nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Phải chăng, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang “bất lực” để tình trạng khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dự luận hay UBND huyện Kỳ Anh cố tình “bao che” sai phạm của UBND xã Kỳ Thọ để rồi “phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên.

Có thể bạn quan tâm