UBND TP. Hà Nội

17:55, 17/11/2022

UBND TP. Hà Nội vừa có kế hoạch và ban hành văn bản chỉ đạo các cấp khẩn trương khắc phục tình trạng bất cập nêu trong quản lý, vận hành nhà chung cư thương mại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia