Vaccine moderna

10:12, 22/02/2022

Vương quốc Anh sẽ triển khai một mũi vaccine bổ sung tiếp theo cho người cao tuổi và nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng trong những tuần tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia