vốn đầu tư

10:25, 11/11/2020

Dự kiến, TP. HCM sẽ điều chỉnh, bổ sung tăng vốn cho 127 dự án đầu tư công có tiến độ thi công tốt, với số vốn hơn 3.632,7 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia