vốn ngân sách

Thứ tư lúc 15:24

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận mới đây đã công bố danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cùng danh mục dự án thu hồi đất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia