Điều chỉnh hơn 24.000 tỷ vốn ngân sách Trung ương đã giao cho Bộ Giao thông vận tải

Sáng 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh hơn 24.000 tỷ vốn trung hạn từ ngân sách Trung ương đã giao cho Bộ Giao thông vận tải về các địa phương...
vốn ngân sách

Theo đó, Nghị quyết đã điều chỉnh giảm 24.594,3 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho 10 địa phương.

Cụ thể, Khánh Hòa 1.845 tỷ đồng; Đắk Lắk 1.641 tỷ đồng; Đồng Nai 1.436 tỷ đồng; Bà Rịa-Vũng Tàu 1.976 tỷ đồng; Tiền Giang 872 tỷ đồng; Cần Thơ 3.250 tỷ đồng; Hậu Giang 3.466 tỷ đồng; Sóc Trăng 3.769,5 tỷ đồng; An Giang 4.928 tỷ đồng; Đồng Tháp 1.410,8 tỷ đồng.

Đồng thời, giảm hơn 2.948 tỷ đồng của các nhiệm vụ, dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để tăng tương ứng cho các nhiệm vụ, dự án không thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và các dự án đã được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nhưng khác ngành, lĩnh vực với dự án điều chỉnh giảm.

Đối với hơn 53.049 tỷ đồng còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đến nay chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án sẽ đưa vào dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, dự phòng cho Bộ Giao thông vận tải hơn 3.000 tỷ đồng.

Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc với số vốn 700 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn cho các dự án theo quy định.

Ngoài ra, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, Quốc hội quyết định phân bổ hơn 444 tỷ đồng còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo; gần 26.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, trong đó, Bộ Bộ Giao thông vận tải được giao 500 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm