TP. HCM xin giảm 600 tỷ đồng vốn ODA từ ngân sách Nhà nước cấp phát

Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã giao năm 2022 của TP. HCM, vốn ODA là 8.028 tỷ đồng, vốn đối ứng là 1.773 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân 9 tháng năm 2022, vốn vay ODA là 2.395 tỷ đồng, đạt 29,84% so với kế hoạch vốn được giao.
TP. HCM xin giảm 600 tỷ đồng vốn ODA từ ngân sách Nhà nước cấp phát

UBND TP. HCM vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình giải ngân và đăng ký điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương của TP. HCM.

TP. HCM đang thực hiện 7 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Trong đó, có 5 dự án nhóm A (4 dự án tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng) và 2 dự án nhóm B. Về tổng vốn đầu tư là 117.816 tỷ đồng; trong đó vốn ODA là 98.399 tỷ đồng, vốn đối ứng là 19.417 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đã giao năm 2022, vốn ODA là 8.028 tỷ đồng, vốn đối ứng là 1.773 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân 9 tháng năm 2022, vốn vay ODA là 2.395 tỷ đồng, đạt 29,84% so với kế hoạch vốn được giao. Vốn đối ứng là 269,205 tỷ đồng, đạt 15,18% so với kế hoạch vốn được giao.

Trong đó, lũy kế giải ngân 9 tháng đầu năm 2022 của các dự án đề xuất giảm vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là: Dự án Vệ sinh môi trường TP. HCM - giai đoạn 2 (WB) giải ngân 91,455 tỷ đồng trong tổng vốn kế hoạch năm 2022 được giao là 800 tỷ đồng; Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh thành phố chưa giải ngân trong tổng vốn kế hoạch năm 2022 được giao là 50 tỷ đồng.

Nguyên nhân, dự án Vệ sinh môi trường TP. HCM - giai đoạn 2 có một số khó khăn trong quá trình thi công, hoàn chỉnh thủ tục thanh toán. Đối với Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh TP. HCM đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh, gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2023.

Trước đó, ngày 1/7/2022, Ngân hàng Thế giới có thư gửi Bộ Tài chính báo việc ngừng giải ngân khoản tín dụng cho Dự án phát triển giao thông xanh TP. HCM và chưa xem xét việc gia hạn Hiệp định viện trợ cho dự án này.

Từ những nguyên nhân nêu trên, TP. HCM đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương với tổng số vốn đề xuất giảm là 600 tỷ đồng đối với 2 dự án nêu trên.

Trong đó, Dự án Vệ sinh môi trường TP. HCM - giai đoạn 2 là 550 tỷ đồng và Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh TP. HCM là 50 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm