xếp hạng tín nhiệm

07:10, 25/11/2022

Fitch Ratings mới đây đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ (IDR) dài hạn của VietinBank, Vietcombank và MB, với triển vọng tích cực.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia