xuất khẩu gỗ

16:23, 05/08/2022

Xuất khẩu gỗ 7 tháng tuy đạt 9,7 tỷ USD nhưng số lượng đơn hàng xuất khẩu gỗ và lâm sản từ nay đến cuối năm sụt giảm mạnh.

2 tháng đầu năm, xuất siêu gần 3 tỷ USD
14:50, 23/02/2021
Ngọc Diệp
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia