Zalo

17:05, 02/09/2022

Việc xây dựng kênh thông tin tiếp nhận trên zalo nhằm tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương để gửi những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc hành vi, thái độ của cán bộ, công chức.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia