Khác Bộ Tài chính, VCCI muốn giảm kịch khung thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

VCCI một lần nữa lại có ý kiến trái ngược với đề xuất của Bộ Tài chính.
Khác Bộ Tài chính, VCCI muốn giảm kịch khung thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu.

Theo đó, cơ quan này đồng tình với tính cần thiết và cấp thiết của việc ban hành nghị quyết và trao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức giảm cụ thể tùy điều kiện thực tế.

Trước đó, Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu.

Cụ thể, phương án một, giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng (gồm xăng E5, E10) và 20% thuế VAT với xăng, dầu. Phương án hai, giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và 50% thuế VAT với xăng dầu. Thời gian giảm thuế dự kiến trong 6 tháng từ lúc Nghị quyết có hiệu lực.

Nếu thời gian có hiệu lực của biện pháp giảm thuế từ ngày 01/11/2022, theo phương án 1, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 7.434 tỷ đồng, tổng giảm thu ngân sách tính cả thuế bảo vệ môi trường trước đó, tổng thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 40.890 tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến tác động của biện pháp giảm thuế theo phương án này giúp giảm CPI bình quân năm 2022 khoảng 0,1%

Ở phương án 2, nếu được thực thi, tổng giảm thu ngân sách nhà nước  là 12.186 tỷ đồng, tính cả thuế bảo vệ môi trường thì tổng thu ngân sách nhà nước giảm  45.642 tỷ đồng.

Dự kiến tác động của biện pháp giảm thuế theo phương án 2 giúp giảm CPI bình quân năm 2022 khoảng 0,15%. Tuy nhiên tác động của việc giảm thuế đến CPI còn tùy thuộc vào biến động của mức giá bán lẻ xăng dầu tại mỗi kỳ điều hành. 

Về đề xuất này của Bộ Tài chính, VCCI cho rằng, chính sách giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt như đề xuất đã tích cực nhưng có thể phương án miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ cần thiết trong bối cảnh thế giới có rất nhiều những yếu tố bất ổn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Theo VCCI, phương án miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ cần thiết trong bối cảnh thế giới có rất nhiều những yếu tố bất ổn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm