Liên tục tăng vốn để đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng VNDirect lại bị HOSE và HNX tạm thời ngắt kết nối

Sau HNX, đến HOSE thông báo sẽ tạm thời ngắt kết nối của VNDirect kể từ ngày 25/3/2024 cho đến khi công ty chứng khoán này khắc phục được hoàn toàn sự cố...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chứng khoán VNDirect bị bỏ xa trong cuộc đua tăng vốn điều lệ
Chứng khoán VNDirect bị bỏ xa trong cuộc đua tăng vốn điều lệ

Những năm gần đây, Công ty Chứng khoán VNDirect liên tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua các đợt chào bán cổ phiếu. Trong đó, năm 2021, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 4.349 tỷ đồng, tăng 97,3% so với năm 2020; năm 2022 tăng 180%, lên 12.178 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục kế hoạch gọi vốn thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu, cũng như phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ năm 2023 đến năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, vào cuối năm 2023, Hội đồng quản trị VNDirect cũng thông qua việc phát hành 304,4 triệu cổ phiếu. Trong đó chào bán ra công chúng là 243,5 triệu cổ phiếu và phát hành để trả cổ tức là 60,8 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, VNDirect dự kiến chào bán ra công chúng là 243,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Mục đích của đợt chào bán tăng quy mô vốn hoạt động của công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành chứng khoán, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của công ty.

Đồng thời, VNDirect sẽ phát hành 60,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 5%, tương ứng 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022.

Nếu hoàn tất 100% các kế hoạch, công ty sẽ phát hành thêm tổng cộng gần 585 triệu cổ phiếu mới, vốn điều lệ của VNDirect sẽ tăng từ 12.178 tỷ đồng lên trên mức 18.000 tỷ đồng, tăng 7,18 lần so với năm 2020 và VNDirect trở thành đơn vị có vốn điều lệ lớn nhất trong nhóm công ty chứng khoán.

Điều đáng nói, mặc dù mong muốn tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng do sự cố hệ thống nên VNDirect đã bị ngắt kết nối đến HOSE và HNX.

Cụ thể, Căn cứ công văn số 203/2024/CV-VNDirect của VNDirect báo cáo về sự cố liên quan tới hệ thống giao dịch làm gián đoạn hoạt động giao dịch, để đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo thực hiện ngắt kết nối giao dịch của VNDirect tới HOSE kể từ ngày 25/3/2024 cho đến khi VNDirect khắc phục được hoàn toàn sự cố.

Các công ty chứng khoán thành viên khác vẫn kết nối và giao dịch bình thường. Căn cứ vào báo cáo kết quả khắc phục của VNDirect, Sở HOSE sẽ đánh giá và xem xét thời điểm VNDirect được kết nối giao dịch trở lại.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng có thông báo tương tự về việc tạm thời ngắt kết nối của Công ty Chứng khoán VNDirect tới HNX nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch.

Có thể bạn quan tâm