Lợi nhuận KienLongBank liên tục "teo tóp"

Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank) năm 2016 đạt 121 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2015, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp lợi nhuận suy giảm.
Lợi nhuận KienLongBank liên tục "teo tóp"

Năm 2016, cho vay khách hàng đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%. Tiền gửi của khách hàng đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14%. Số dư tiền gửi và vay tổ chức tín dụng khác cũng tăng gấp 3 lần so với đầu năm, từ 1.173 tỷ đồng lên 3.477 tỷ đồng.

Mặc dù tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ, song thu nhập lãi của ngân hàng lại chỉ tăng nhẹ từ 2.110 tỷ đồng lên 2.294 tỷ đồng, trong khi đó chi phí lãi lại tăng mạnh từ 1.287 tỷ đồng lên 1.508 tỷ đồng, khiến thu nhập lãi thuần trong kỳ giảm 4,5% xuống còn 786 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh đã góp phần “bào mòn” lợi nhuận của KienLongBank.

Tổng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này trong năm 2016 là 121 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2015. Đây là năm thứ 5 liên tiếp lợi nhuận của KienLongBank suy giảm. Hiệu quả kinh doanh của nhà băng này liên tục teo tóp kể từ mức đỉnh năm 2011.

Vốn điều lệ của KienLongBank vẫn ổn định ở mức 3.000 tỷ đồng. Kể từ khi tăng vốn lên gấp 3 lần vào năm 2010 để đảm bảo đủ vốn pháp định theo Luật các TCTD 2010, KienLongBank chưa tăng vốn thêm lần nào trong 7 năm qua.

Có thể bạn quan tâm