Long An: Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung quy hoạch tỉnh thời kì 2021 – 2030

Long An: Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung quy hoạch tỉnh thời kì 2021 – 2030

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Long An có 24 đô thị, trong đó, có 1 đô thị loại I, 2 đô thị loại II và 2 đô thị loại III. Đồng thời, tập trung phát triển khu công nghiệp và cụm công nghiệp sát TP.HCM.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Công ty Mckinsey & Company Viet Nam (đơn vị tư vấn), quá trình và nội dung của quy hoạch gồm: Quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển, nâng tổng số khu công nghiệp đến năm 2030 của Long An là 51 khu công nghiệp. Đồng thời, tập trung phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp sát với TP.HCM, hạn chế phát triển vùng đệm, vùng Đồng Tháp Mười và dọc theo sông Vàm Cỏ.

Đối với định hướng hệ thống đô thị và dân số, đến năm 2030 toàn tỉnh Long An có 24 đô thị. Trong đó, có TP.Tân An là đô thị loại I, 2 đô thị loại II là TP.Bến Lức và TX.Kiến Tường, 2 đô thị loại III là TP.Đức Hoà và TT.Cần Giuộc. Cùng với các nội dung về định hướng không gian, phân vùng chức năng và các trục động lực của tỉnh Long An.

Quảng cáo

Để triển khai thực hiện, Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải rà soát lại từng lĩnh vực, số liệu, định hướng phát triển của mình, nhưng vẫn bám sát các quan điểm của tỉnh và quy định của Nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp lại các số liệu, nội dung điều chỉnh của các sở, ngành và địa phương, trên cơ sở 4 quan điểm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ trước đó để gửi cho đơn vị tư vấn điều chỉnh lại quy hoạch.

“Đơn vị tư vấn làm theo cấu trúc: Khung đề cương nên bám theo các quy định hiện hành của Việt Nam; về nội dung, ý tưởng theo chuẩn quốc tế kết hợp với phần bổ sung đặc thù riêng của Long An. Các đơn vị phải khẩn trương thực hiện để đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện, trình Chính Phủ vào tháng 4/2022”, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia