LPBank báo lãi hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2023, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh

Trong năm 2023, LPBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 5.572 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 114,6%, đạt hơn 3.565 tỷ đồng…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
LPBank báo lãi hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2023, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh
LPBank báo lãi hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2023, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và luỹ kế cả năm 2023.

Cụ thể, trong quý 4/2023, LPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 3.346 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Các nguồn thu ngoài lãi đều ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng đột biến lên mức 2.926 tỷ đồng, tương ứng tăng 231,6%.

Theo giải trình của LPBank, ngân hàng đã triển khai các sản phẩm mới tăng cường các dịch vụ thanh toán trong nước và ngoài nước khiến cho thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng.

Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng lên mức 65,7 tỷ đồng do các đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp được cải thiện dẫn tới nhu cầu về vốn ngoại tệ tăng lên, ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngoại hối đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp dẫn tới thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động đạt 1.594 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ quý 4/2022. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 18,1% lên mức 1.543 tỷ đồng.

Kết quả, LPBank báo lãi trước thuế quý 4/2023 đạt 3.352 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.627 tỷ đồng, lần lượt tăng 286,5% và 293,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 tăng so với cùng kỳ, LPBank cho biết tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều cải thiện, hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp bắt đầu phục hồi và cần bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, LPBank đã giải ngân cho vay đáp ứng vốn cho nền kinh tế dẫn tới lợi nhuận của ngân hàng tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 7.039 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5.572 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,7% và 23,5% so với năm 2022.

Trong năm vừa qua, thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm 5,9% xuống còn 11.203 tỷ đồng. Trái lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 114,6% đạt hơn 3.565 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng gấp 41,6 lần so với cùng kỳ, lên hơn 435 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng từ 201,1 tỷ đồng trong năm 2022 lên mức 347,1 tỷ đồng trong năm 2023.

Tính đến hết tháng 12/2023, tổng tài sản LPBank ở mức 382.863 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay khách hàng ở mức 275.430 tỷ đồng, tăng 17%. Tiền gửi khách hàng tăng cũng tăng 10%, đạt 237.391 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng nợ xấu của LPBank ở mức 3.688.651 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu nợ xấu, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) đạt mức 812,7 tỷ đồng, giảm 24%. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 69,9% lên 1.706 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đạt 1.169 tỷ đồng, giảm 13,5% so với thời điểm cuối năm 2022.

Có thể bạn quan tâm