Ngân hàng VPBank tiếp tục tăng lãi suất huy động trong tháng 5/2024

Trong tháng mới, ngân hàng VPBank tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động theo chiều hướng tăng. Theo đó, biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân đang dao động trong khoảng 2,6 - 5,2%/năm…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngân hàng VPBank tiếp tục tăng lãi suất huy động trong tháng 5/2024

Khảo sát đầu tháng 5/2024, biểu lãi suất huy động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn. Hiện tại, mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,2%/năm đang được áp dụng cho các khoản tiền gửi online từ 50 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Hiện tại, VPBank vẫn triển khai 5 hạn mức tiền gửi gồm: Tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, tiền gửi 1 - 3 tỷ đồng, tiền gửi 3 tỷ - dưới 10 tỷ đồng, tiền gửi 10 tỷ - dưới 50 tỷ đồng và tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên. Theo đó, VPBank sẽ áp dụng mức lãi suất huy động khác nhau đối với từng hạn mức tiền gửi.

Đối với hạn mức tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, mức lãi suất huy động áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, hình thức trả lãi cuối kỳ sẽ dao động từ 2, 6 – 5,1%/năm. Cụ thể, mức lãi suất đang được áp dụng tại kỳ hạn 1 tháng là 2,6%/năm và kỳ hạn 2 - 5 tháng là 2,9%/năm, sau khi cùng tăng 0,3 điểm phần trăm.

Cùng thời điểm khảo sát, ngân hàng VPBank duy trì ổn định mức lãi suất 4,1%/năm cho các kỳ hạn 6 – 11 tháng. Đồng thời tăng 0,3 điểm phần trăm lãi suất đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 12 - 15 tháng lên 4,7%/năm và kỳ hạn 24 - 36 tháng lên 5,1%/năm.

1-1364.png
Biểu lãi suất huy động ngân hàng VPBank dành cho khách hàng cá nhân, hình thức tiết kiệm truyền thống tháng 5/2024 (Nguồn: ngân hàng VPBank)

Đối với hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ, lãi suất tiết kiệm hiện được ngân hàng VPBank quy định là 2,7%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, tăng 0,3 điểm phần trăm. Cùng với mức tăng trên, lãi suất tại các kỳ lĩnh lãi 2 - 5 tháng cũng nâng lên mức 3%/năm.

Còn các kỳ hạn 6 – 11 tháng vẫn giữ nguyên mức lãi suất 4,2%/năm đối với hạn mức tiền gửi từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và 4,3%/năm cho hạn mức trên 50 tỷ đồng.

Kế đến là mức lãi suất 4,8%/năm đang cùng được áp dụng cho các kỳ hạn 12 – 18 tháng, sau khi nâng thêm 0,3 điểm phần trăm đối với hạn mức từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ và tăng 0,2 điểm phần trăm đối với hạn mức trên 50 tỷ.

Tại thời điểm khảo sát, 5,2%/năm đang là mức lãi suất cao nhất mà ngân hàng VPBank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm tại quầy. Hiện, mức lãi suất này đang ấn định cho các kỳ hạn gửi từ 24 – 36 tháng, nếu khách hàng sở hữu khoản tiền gửi trên 10 tỷ đồng.

2-9935.png
Biểu lãi suất huy động ngân hàng VPBank dành cho khách hàng cá nhân, hình thức tiết kiệm trực tuyến tháng 5/2024 (Nguồn: ngân hàng VPBank)

Bên cạnh đó, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần sẽ được hưởng mức lãi suất là 0,4%/năm ở tất cả các hạn mức.

Trong tháng này, khách hàng sở hữu các khoản tiết kiệm trực tuyến sẽ nhận được mức lãi suất cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với hình thức truyền thống. Theo đó, đối với hình thức gửi tiền này, ngân hàng VPBank đang ấn định lãi suất trong khoảng từ 2,7%/năm đến 5,3%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng, tương ứng với từng hạn mức tiền gửi.

Kết quả khảo sát biểu lãi suất cho thấy, các khoản tiền gửi online từ 10 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 24 - 36 tháng được triển khai mức lãi suất cao nhất là 5,3%/năm.

Đặc biệt, khách hàng ưu tiên tham gia gửi tiền với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất được quy định bằng lãi suất tương ứng trên biểu lãi suất huy động hiện hành cộng 0,1%/năm.

Có thể bạn quan tâm