Ông Bùi Thành Nhơn trở lại vị trí Chủ tịch Tập đoàn Novaland

Ngày hôm nay (3/02), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) đã ra thông báo về Nghị quyết HĐQT công ty, trong đó bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty...

Trong Nghị quyết HĐQT cũng đề cập đến việc Tập đoàn Novaland tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Cụ thể, đứng trước những khó khăn và thách thức, với sự hỗ trợ và tư vấn của nhiều đối tác chuyên nghiệp, Tập đoàn Novaland đang quyết liệt tiến hành tái cấu trúc toàn diện tập đoàn, nhằm đưa ra những giải pháp quản lý hiệu quả, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các bên liên quan.

Ngoài ra, Tập đoàn Novaland đã điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 thành viên và bầu cử lại thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT). Ông Bùi Thành Nhơn chính thức là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật.

Novaland
Năm 2022, Tập đoàn Novaland lãi ròng gần 2.264 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ

Như vậy, ông Nhơn lại trở lại với cương vị là sau 1 năm giao quyền cho ông Bùi Xuân Huy vào tháng 1/2022. Và vào tháng 11/2022, NovaGroup cũng đã tăng sở hữu tại Novaland khi ông Bùi Thành Nhơn và Bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Nhơn) hoàn tất việc thỏa thuận chuyển đổi cổ phiếu của Novaland (NVL) sang NovaGroup.

Theo đề án tái cấu trúc, Tập đoàn sẽ tinh gọn bộ máy, sơ đồ tổ chức có nhiều sự thay đổi, có sự tách bạch và phân quyền hoạt động độc lập giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và từng cá nhân được giao quyền.

Về tình hình kinh doanh, doanh quý 4/2022 của Tập đoàn Novaland đạt 3.244 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 239 tỷ đồng, giảm đến 70% so cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung cả năm 2022, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 11.152 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.114 tỷ đồng. Như vậy Novaland lãi ròng gần 2.264 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ bán bất động sản của Tập đoàn Novaland đạt gần 9.221 tỷ đồng, đến từ các dự án chính: NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village…

Tính đến đến 30/12/2022, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 257.365 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cuối năm 2021, tuy nhiên, hàng tồn kho ghi nhận lên đến 134.485 tỷ đồng, trong đó 91% (giá trị gần 122.559 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và sản phẩm tại các dự án đã và đang triển khai chờ hoàn thiện bàn giao cho khách…

Có thể bạn quan tâm