Quốc Khánh 2-9: Người lao động được tính lương, thưởng như thế nào?

Quốc Khánh 2-9: Người lao động được tính lương, thưởng như thế nào?

Nếu người lao động đi làm vào ngày Quốc khánh, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường. Sắp đến ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Lịch nghỉ ngày lễ như thế nào và cách tính lư

Nếu người lao động đi làm vào ngày Quốc khánh, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường. Sắp đến ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Lịch nghỉ ngày lễ như thế nào và cách tính lương thưởng ra sao được người lao động quan tâm. Theo qui định của Bộ Luật Lao động 2012, về tiền lương, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115  người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2-9. Nếu người lao động đi làm vào ngày 2-9 thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày (Tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường). Còn theo Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 2-9 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường (Tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường). Lưu ý, mức tiền lương trên là mức ít nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Người sử dụng lao động được khuyến khích trả lương cao hơn mức qui định của luật. Về tiền thưởng, theo Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động. Khoản tiền thưởng dịp Quốc khánh 2-9 của người lao động là không bắt buộc và do người sử dụng lao động quyết định. Quốc khánh 2-9 năm nay rơi vào ngày thứ 6, vì thế người lao động được nghỉ liền 3 ngày.

Theo VŨ HẠNH (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Việc sửa đổi luật đất đai đang được rất nhiều thành phần xã hội quan tâm. Thương Gia giới thiệu bài viết của ông Trần Như Trung - Chủ tịch Công ty Tr2 Strategy Intern về những thách thức của việc định giá đất khi thiếu... dữ liệu giá đất.

Thứ tư, 16/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia