Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 300 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, số tiền 300 tỷ đồng không phải là quỹ hỗ trợ phát triển mà là vốn điều lệ được bảo tồn phát triển, gửi ở ngân hàng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 300 tỷ đồng hiện vẫn chưa được giải ngân
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 300 tỷ đồng hiện vẫn chưa được giải ngân

Chiều 5/6, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Chất vấn tại phiên họp, đại biểu Trần Chí Cường (đoàn Đà Nẵng) nêu rõ, sau đại dịch Covid-19, Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm hỗ trợ ngành du lịch sớm phục hồi và phát triển bằng chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và bố trí ngân sách 300 tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Thế nhưng, đến nay, số kinh phí này vẫn nằm trong tài khoản tiền gửi ngân hàng, số tiền lãi được dùng chi cho hoạt động thường xuyên và bộ máy hành chính quản lý quỹ.

Do đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết nguyên nhân chưa triển khai được nguồn kinh phí này và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Giải đáp thắc mắc của đại biểu Cường, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, số tiền 300 tỷ đồng không phải là quỹ hỗ trợ phát triển. Theo Luật Du lịch, đây là vốn điều lệ được bảo tồn phát triển, gửi ở ngân hàng. Trong đó, phần lãi đưa ra chi phí cho tổ chức bộ máy phần xúc tiến hoạt động du lịch sẽ do Chính phủ cấp theo tỷ lệ phần trăm đóng góp của ngành du lịch thông qua phí, vé đã thu.

Hiện nay, 150 tỷ đồng đã được gửi ngân hàng để bảo tồn, lãi rút ra chi cho bộ máy. Số tiền còn lại vẫn gửi ở Kho bạc Nhà nước.

Việc nhận 300 tỷ đồng với số lãi được chi cho công tác hành chính, bộ máy theo đúng quy định cũng như được kiểm soát bởi Kho bạc Nhà nước.

050620240201-z5509629001167-92d4cb1c1c1bc7505528728066673a28-1045.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhìn nhận, đây là vấn đề mới, hoạt động theo mô hình dân lập và đơn vị sự nghiệp công lập, khó trong hoạt động nên không tránh khỏi những vướng mắc. Thời gian tới, Bộ sẽ quyết liệt sắp xếp lại bộ máy, báo cáo đánh giá tác động để xem xét sửa đổi của quỹ này, đưa quỹ này vào hoạt động phục vụ tốt hơn về quảng bá du lịch.

Sau khi nghe câu trả lời của Bộ trưởng Hùng, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) phát biểu tranh luận, việc giao quỹ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi vào ngân hàng là lãng phí, như vậy là lại phải chi cho Ban quản lý quỹ nữa.

Do đó, ông Thân đề nghị nếu Chính phủ là đã tin tưởng giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ đã thành lập Ban Quản lý quỹ thì nên thực hiện trên tinh thần là không được thất thoát tiền của ngân sách Nhà nước.

Cùng ý kiến về quỹ này, đại biểu Hoàng Ngọc Định (đoàn Hà Giang) đề nghị Bộ trưởng đánh giá rõ hơn hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, nhiệm vụ của quỹ có trùng với nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước hay không?

Trả lời thêm về quỹ phát triển du lịch, Bộ trưởng cho biết, theo Luật Du lịch, quỹ du lịch bắt đầu xem xét cấp kinh phí từ năm 2021. Thời gian qua, hoạt động của quỹ này bộc lộ nhiều bất cập. Trong đó, nguồn vốn điều lệ không được chi cho hoạt động xúc tiến mà chỉ cho phép gửi ngân hàng để bổ sung cho các hoạt động và cũng chỉ được chi cho bộ máy, con người và tổ chức hoạt động.

Đối với các hoạt động xúc tiến du lịch được trích từ phần trăm hoạt động của du lịch thu được như phí, vé tham quan. Bộ trưởng cũng thừa nhận, bộ máy của quỹ hoạt động chưa hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện. Vừa qua, Bộ đã thay Chủ tịch, Giám đốc của quỹ này.

Đồng thời, phần tiền quỹ phát triển du lịch được chi nhưng không tiêu hết, vẫn nằm trong kho quỹ và Bộ Tài chính không cho chuyển nguồn sang năm sau.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện tham nhũng, tiêu cực. Nhưng cách điều hành chưa hiệu quả nên phải điều chỉnh cho phù hợp, tập trung xúc tiến, quảng bá hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm