Tạm dừng hoạt động nhiều điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Hải quan vừa có quyết định tạm dừng hoạt động đối với nhiều địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tổng cục Hải quan thông tin, Hải quan tỉnh Cao Bằng cho biết trong quá trình quản lý hoạt động của địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới, trên địa bàn quản lý có 7 địa điểm trong 6 tháng liên tiếp không có hoạt động đưa hàng hóa vào, ra.

Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động nhiều điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Quảng cáo

Chính vì lý do đó nên Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động các địa điểm trên. Cụ thể, địa điểm của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Duy Trân, địa chỉ huyện Hà Quảng; địa điểm của Công ty TNHH MTV Công Tăng, địa chỉ huyện Hạ Lang; địa điểm của Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Đạt Anh, địa chỉ huyện Hạ Lang; địa điểm của Công ty TNHH Song Toàn, huyện Quảng Hòa.

Địa điểm của Công ty TNHH MTV Thanh Hùng, địa chỉ khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa; địa điểm của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Nam Thăng Long, địa chỉ huyện Thạch An và địa điểm của Hợp tác xã Phương Đông Đức Long, địa chỉ huyện Thạch An.

Các địa điểm này bị tạm dừng hoạt động 6 tháng. Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực nếu các công ty không có văn bản đề nghị đưa địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới hoạt động trở lại Tổng cục Hải quan sẽ quyết định chấm dứt hoạt động.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia