Thu hơn 911.000 tỷ đồng ngân sách trong 7 tháng đầu năm

Ngày 4/8, Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách đạt 911.027 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán. Sản xuất kinh doanh khởi sắc góp phần giúp thu ngân sách tăng 17,2% so với cùng kỳ 2021.
Thu hơn 911.000 tỷ đồng ngân sách trong 7 tháng đầu năm

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2022 tăng 8,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 16,1%; nhập khẩu tăng 13,6% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2022 tăng 16% so với cùng kỳ (là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây).

Hoạt động du lịch, vận tải hành khách và hàng hóa phục hồi mạnh mẽ. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt 954 nghìn lượt người, gấp 10 lần cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu năm tới nay, toàn ngành đã thực hiện 31.088 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 42% kế hoạch, bằng 85,9% so với cùng kỳ; kiểm tra được 339.960 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt 21.665 tỷ đồng, bằng 83,4% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, ngành Thuế đã thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Ước số thuế được miễn, giảm khoảng 35.580 tỷ đồng; số thuế được gia hạn khoảng 43.058 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm