Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổng rà soát an toàn thông tin mạng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổng rà soát an toàn thông tin mạng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổng rà soát an toàn thông tin mạng

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Do hiện nay hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền tăng mạnh và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo địa phương, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Đồng thời, các cơ quan này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ tướng Chính phủ nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, gửi kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/4.

Thực hiện nghiêm thời hạn hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, thực hiện và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt. Sử dụng thường xuyên các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng…

Công điện nêu rõ, trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng, cần tuân thủ nghiêm túc theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng, kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản, đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cùng cấp và cơ quan điều phối quốc gia, các cơ quan, doanh nghiệp có chức năng quản lý an ninh mạng; tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của Cơ quan điều phối quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc: thu thập, phân tích thông tin; xử lý, khắc phục sự cố; xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc; phát ngôn và công bố thông tin…

Đồng thời, báo cáo đầy đủ thông tin về sự cố, thiệt hại và các thông tin liên quan về cơ quan điều phối quốc gia; tổng kết, phân tích, đánh giá, rút ra bài học và báo cáo về Cơ quan điều phối quốc gia để tổng hợp, phổ biến.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4.

Có thể bạn quan tâm