Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 9/2023 qua các con số

tình-hình-thành-lập-DN-tháng-9-năm-2023.jpg

Trong tháng 9/2023, phát triển doanh nghiệp có xu hướng tích cực, cả nước có 12.684 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,6% nhưng số vốn đăng ký lại giảm 14,9% so với cùng kỳ và đạt 117.158 tỷ đồng...

Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2023.jpg
Tình hình thành lập doanh nghiệp trong tháng 9 năm 2023.jpg
Tình hình thành lập doanh nghiệp mới trong tháng 9 (từ năm 2019 đến năm 2023).jpg
Tỷ trọng DN rút lui khỏi thị trường 9 tháng năm 2023 phân theo quy mô vốn.jpg
Tỷ trọng DN thành lập trong 9 THÁNG năm 2023 phân theo quy mô vốn.jpg
10 ngành nghề kinh doanh có số lượng DN thành lập mới nhiều nhất trong tháng 9 năm 2023.jpg
10 ngành nghề kinh doanh có số lượng DN tạm ngưng kinh doanh có thời hạn nhiều nhất trong tháng 9 năm 2023.jpg
10 ngành nghề kinh doanh có số lượng DN QUAY TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG nhiều nhất trong tháng 9 năm 2023.jpg
10 ngành nghề kinh doanh có số lượng DN hoàn tất thủ tục giải thể nhiều nhất trong tháng 9 năm 2023.jpg

Có thể bạn quan tâm