Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2024 qua các con số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
thanh-lap-dn-thang-5-1847.jpg

Trong tháng 5/2024, cả nước có hơn 13,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 93,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 72,6 nghìn lao động, giảm 13,7% về số doanh nghiệp, giảm 47% về vốn đăng ký và giảm 23,6% về số lao động so với tháng 4/2024.

tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-thang-5-nam-2024-9374.jpg
tinh-hinh-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-5-thang-dau-nam-2024-8142.jpg

So với cùng kỳ năm 2023, tăng 9,2% về số doanh nghiệp, giảm 10,1% về số vốn đăng ký và giảm 2,7% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng này đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 38,5% so với tháng trước và giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước còn có 6.749 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

dn-thanh-lap-moi-trong-5-thang-tu-nam-2020-den-2024-673.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-thanh-lap-moi-nhieu-nhat-trong-5-thang-dau-nam-2024-4112.jpg

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, cả nước có 64,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 601,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 426,4 nghìn lao động, tăng 4,5% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký và tăng 5% về số lao động so với cùng kỳ năm 2023.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 666,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 18.567 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2024 là 1.268,1 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

dn-quay-tro-lai-hoat-dong-trong-5-thang-tu-nam-2020-den-2024-8569.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-quay-tro-lai-hoat-dong-nhieu-nhat-trong-5-thang-dau-nam-2024-9911.jpg

Bên cạnh đó, còn có gần 34,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2024 lên hơn 98,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân một tháng có 19,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 5 tháng đầu năm 2024 có 630 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2023; 15,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 4,2%; 48,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 4,6%.

dn-tam-ngung-kinh-doanh-trong-5-thang-tu-nam-2020-den-2024-7103.jpg
10-nganh-nghe-co-so-luong-dn-tam-ngung-kinh-doanh-co-thoi-han-nhieu-nhat-trong-5-thang-dau-nam-2024-9637.jpg

Cũng trong tháng, có 5.303 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 30,4% so với tháng trước và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2023; có 4.550 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,3% và giảm 3,5%; có 1.538 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,4% và tăng 25,8%.

dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-trong-5-thang-tu-nam-2020-den-2024-4131.jpg
10-nganh-nghe-kinh-doanh-co-so-luong-dn-hoan-tat-thu-tuc-giai-the-nhieu-nhat-trong-5-thang-dau-nam-2024-590.jpg

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 66,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2023; 23,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 8,8%; gần 8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,4%. Bình quân một tháng có 19,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Có thể bạn quan tâm